Monthly:April 2023

Kvantfysiken och verkligheten

Vad säger egentligen kvantfysiken om verklighetens beskaffenhet? Detta är den tredje och sista delen i en samtalsserie med fysikern Sören Holst. Vi pratar om det fenomen som utgör kärnan i kvantfysiken, nämligen kvantsammanflätning.

Continue Reading